پرسشنامه سلامت عمومی GHQ

1399/06/12 در ساعت 10:56:16

پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) ابزاری است که برای غربالگری و ارزیابی علائم روانی و بهزیستی روانی - اجتماعی به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.هدف از این ابزار کشف ویژگی هایی است که بیماران روانی را از افرادی که خود را سالم می دانند متمایز می کند

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ

پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) ابزاری است که برای غربالگری و ارزیابی علائم روانی و بهزیستی روانی - اجتماعی به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.هدف از این ابزار کشف ویژگی هایی است که بیماران روانی را از افرادی که خود را سالم می دانند متمایز می کند و این پرسشنامه به ویژه منطقه خاکستری بین بیماری روانی و سلامتی را هدف قرار می دهد [گلدبرگ و ویلیامز،1991].چندین نسخه از GHQ بر اساس نسخه اصلی 60 ماده ای ، ساخته شده استGHQ-28، توسط گلدبرگ و هیلیر در سال 1979 ساخته شد[گلدبرگ و هیلیر،1979]. 

 

دانلود

 

  منابع: 

Goldberg D, Williams P. A user’s guide to the general health questionnaire. London: Nfer-Nelson; 1991

 

Goldberg DP, Hillier VF. A scaled version of the general health questionnaire. Psychol Med. 1979;9(1):139–45

 

اخبار مرتبط

پرسشنامه ملال پیش از قاعدگی

1399/06/12 در ساعت 10:56:16

با استناد به ملاک G این پرسشنامه در اختیار همکاران قرار می گیرد تا به مرجعان خود داده و نشانه های قاعدگی خود را در دو چرخه آینده به دقت ثبت نمایند.

پرسشنامه ملال پیش از قاعدگی

اختلال ملال پیش از قاعدگی

1399/06/11 در ساعت 08:42:50

ختلال ملال پیش از قاعدگی (PMDD) یک مشکل بهداشتی است که شبیه سندرم پیش از قاعدگی (PMS) است، اما جدی تر است. اختلال ملال پیش از قاعدگی  سبب تحریک پذیری شدید، افسردگی یا اضطراب در یک هفته یا دو هفته قبل از شروع دوره قاعدگی شما می شود.

اختلال ملال پیش از قاعدگی

نظریه درماندگی آموخته شده

1399/06/11 در ساعت 08:42:50

درماندگی آموخته شده به ناتوانی انگیزشی، شناختی و هیجانی اطلاق می شود که ممکن است پس از مواجه موجود زنده با موقعیت استرس زای غیر قابل كنترل ظاهر شود. این نظریه پس از مشاهده نقص عملکرد رفتار سگ ها در آزمایشگاه پس از تجربه شوک های غیر قابل اجتنابی که بر آنها کنترلی نداشتند، مطرح شد. آزمايش هاي اولیه صو

نظریه درماندگی آموخته شده
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%