پرسشنامه ملال پیش از قاعدگی

1399/06/12 در ساعت 10:56:16

با استناد به ملاک G این پرسشنامه در اختیار همکاران قرار می گیرد تا به مرجعان خود داده و نشانه های قاعدگی خود را در دو چرخه آینده به دقت ثبت نمایند.

پرسشنامه ملال پیش از قاعدگی

اختلال ملال پیش از قاعدگی (PMDD) یک مشکل بهداشتی است که شبیه سندرم پیش از قاعدگی (PMS) است، اما جدی تر است. اختلال ملال پیش از قاعدگی  سبب تحریک پذیری شدید، افسردگی یا اضطراب در یک هفته یا دو هفته قبل از شروع دوره قاعدگی شما می شود. علائم معمولا دو تا سه روز پس از شروع دوره از بین می روند. جهت درمان و کاهش علایم ممکن است به دارو یا درمان های  دیگری احتیاج داشته باشید. اختلال ملال پیش از قاعدگی  شبیه به سندرم پیش از قاعدگی (PMS) است با این تفاوت که در سندرم پیش از قاعدگی درد روانی بر خلاف درد جسمی چشمگیر نیست.   

 

نشانه های اختلال ملال پیش از قاعدگی(PMDD)  در DSM5

A) در اکثر چرخه های قاعدگی حداقل ۵ نشانه در هفته آخر قبل از شروع قاعدگی وجود داشته و در چند روز بعد از شروع قاعدگی بهبود یابد و هفته پس از قاعدگی حداقل یا ناپدید شود.
B) یکی یا تعداد بیشتری از نشانه های زیر وجود داشته باشد
۱-ناپایداری عاطفی(نوسانات خلقی، احساس غمگینی،گریه ناگهانی، حساسیت به طرد)
۲-تحریک پذیری یا خشم محسوس یا افزایش تعارض های میان فردی
۳- خلق افسرده محسوس ،احساس نا امیدی، افکار محکوم کردن خود
۴- اضطراب تنش محسوس یا احساس برانگیخته یا کفری بودن
C) یکی یا بیشتر از نشانه های زیر وجود داشته تا با نشانه های ملاکB ترکیب ودر مجموع به پنج نشانه برسد.
۱-کاهش علاقه به فعالیت های معمول (کار، تحصیل، دوستان، سرگرمی ها)
۲-مشکل ذهنی در تمرکز
۳-رخوت، خستگی ، فقدان انرژی محسوس
۴-تغییر محسوس در اشتها ،پر خوری یا اشتیاق به غذایی خاص
۵-پر خوابی یا کم خوابی
۶-احساس از توان افتادن یا کنترل نداشتن
۷-نشانه های جسمانی نظیر التهاب یا ورم پستان،درد مفاصل یا عضله ،احساس باد کردگی یا افزایش وزن
توجه نشانه ها در ملاک A-C باید در اغلب چرخه های قاعدگی یکسال قبل روی داده باشد.
D-نشانه ها با ناراحتی یا اختلال قابل ملاحظه بالینی در کار ،تحصیل و فعالیت های اجتماعی عادی یا روابط با دیگران ارتباط دارند. (اجتناب از فعالیت های اجتماعی،کاهش بار آوری وکار آمدی در کار ، تحصیل یا خانه)
E) این اختلال تشدید نشانه های اختلال های دیگری مثل افسردگی اساسی، وحشتزد گی، افسردگی مداوم یا اختلال شخصیت نیستند.
F) نشانه ها ناشی از تاثیرات فیزیولوژیکی مواد و بیماری جسمانی نباشد (هالجین و ویتبورن، ۲۰۱۴؛ سیدمحمدی، ۱۳۹۴).

G) ملاک A  باید توسط درجه بندی های روزانه آینده نگر در حداقل دو چرخه قاعدگی نشان دار تایید شود. 

با استناد به ملاک G این پرسشنامه در اختیار همکاران قرار می گیرد تا به مرجعان خود داده و نشانه های قاعدگی خود را در دو چرخه آینده به دقت ثبت نمایند. 

دانلود

 

 

 

ترجمه پرسشنامه: سایت روان بنیان

اخبار مرتبط

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ

1399/06/12 در ساعت 10:56:16

پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) ابزاری است که برای غربالگری و ارزیابی علائم روانی و بهزیستی روانی - اجتماعی به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.هدف از این ابزار کشف ویژگی هایی است که بیماران روانی را از افرادی که خود را سالم می دانند متمایز می کند

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ

اختلال ملال پیش از قاعدگی

1399/06/11 در ساعت 08:42:50

ختلال ملال پیش از قاعدگی (PMDD) یک مشکل بهداشتی است که شبیه سندرم پیش از قاعدگی (PMS) است، اما جدی تر است. اختلال ملال پیش از قاعدگی  سبب تحریک پذیری شدید، افسردگی یا اضطراب در یک هفته یا دو هفته قبل از شروع دوره قاعدگی شما می شود.

اختلال ملال پیش از قاعدگی
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%