مصاحبه عملکرد زندگی

1399/06/12 در ساعت 11:04:53

این فرم به مراجعین داده می شود تا اطلاعات مورد نیاز را در اختیار درمانگران قرار دهند.

مصاحبه عملکرد زندگی

این فرم به مراجعین داده می شود تا اطلاعات مورد نیاز را در اختیار درمانگران قرار دهند. 

 

دانلود 

ترجمه سایت روان بنیان 

اخبار مرتبط

تفاوت عاطفه، هیجان و خلق

1399/06/19 در ساعت 00:52:20

خلق به معنی حالت هیجانی مستمر و نافذی است که ادراک شخص را از دنیا تحت شعاع قرار می دهد. در معاینه وضعیت روانی بیمار روانپزشک مایل است ببیند که آیا بیمار داوطلبانه در مورد احساسات خود صحبت می کند یا لازم است در این مورد از او پرسش شود . توصیف خلق بیمار باید شمامل اشاره به عمق،شدت،طول مدت و نوسانات آن

تفاوت عاطفه، هیجان و خلق

فهرست حقوق شخصی

1399/06/16 در ساعت 22:27:38

حقوقی که درمانگر باید بدان آشنا  باشد و درمانجو بدان پایبند

فهرست حقوق شخصی
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%