فهرست حقوق شخصی

1399/06/16 در ساعت 22:27:38

حقوقی که درمانگر باید بدان آشنا  باشد و درمانجو بدان پایبند

فهرست حقوق شخصی

حقوقی که درمانگر باید بدان آشنا  باشد و درمانجو بدان پایبند

 1. من حق دارم آنجه را که می خواهم بپرسم.
 2. من حق دارم به درخواستها و تقاضاهایی که قادر به انجام آنها نيستم پاسخ نه بگويم.
 3. من حق دارم کليه احساسات مثبت و يا منفی خود را ابراز کنم.
 4. من حق تغيير انديشه و عقايد خود را دارم.
 5. من حق اشتباه کردن دارم و ضرورتی ندارد که کامل باشم.
 6. من حق دارم که بر اساس ارزشها و عقايد خود عمل کنم.
 7. من حق دارم که به هر چيزی که احساس می کنم آمادگی آنرا ندارم، يا احساس ناايمن   می کنم و يا  در تعارض با نظام ارزشی من است نه بگويم.
 8. من حق دارم که اولّويتهای خود را تعيين کنم.
 9. من حق دارم که مسئوليت اعمال، احساسات، و يا رفتار ديگران را نپذيرم.
 10. من حق دارم که از ديگران انتظار صداقت داشته باشم.
 11. من حق دارم نسبت به کسی که علاقه مند هستم عصبانی شوم.
 12. من حق دارم که خودم بوده و منحصر به فرد باشم.
 13. من حق دارم که ترس خود را بيان کنم.
 14. من حق دارم که بگويم نمی دانم.
 15. من حق دارم که به خاطر رفتارم از کسی معذرت خواهی نکرده يا دليل نياورم.
 16. من حق دارم که بر اساس احساسات خود تصميم بگيرم.
 17. من حق دارم که برای خود مکان و زمان اختصاصی داشته باشم.
 18. من حق دارم که شاد باشم.
 19. من حق دارم که از سلامت برخوردار باشم.
 20. من حق دارم که از امنيت و محيط سالم برخوردار باشم.
 21. من حق دارم که دوستانی داشته باشم و در ميان مردم احساس آرامش کنم.
 22. من حق رشد و تغيير را دارم.
 23. من حق دارم که نيازها و خواستهای من مورد توجه و احترام ديگران قرار گيرد.
 24. اين حق من است که با احترام و شايستگی  با من برخورد شود.
 25. اين حق من است که احساس رضايت کنم.

منبع: سایت روان بنیان

اخبار مرتبط

تفاوت عاطفه، هیجان و خلق

1399/06/19 در ساعت 00:52:20

خلق به معنی حالت هیجانی مستمر و نافذی است که ادراک شخص را از دنیا تحت شعاع قرار می دهد. در معاینه وضعیت روانی بیمار روانپزشک مایل است ببیند که آیا بیمار داوطلبانه در مورد احساسات خود صحبت می کند یا لازم است در این مورد از او پرسش شود . توصیف خلق بیمار باید شمامل اشاره به عمق،شدت،طول مدت و نوسانات آن

تفاوت عاطفه، هیجان و خلق

مصاحبه عملکرد زندگی

1399/06/12 در ساعت 11:04:53

این فرم به مراجعین داده می شود تا اطلاعات مورد نیاز را در اختیار درمانگران قرار دهند.

مصاحبه عملکرد زندگی
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%