افسردگی

اخبار مرتبط

1399/06/12 در ساعت 10:56:16

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ

پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) ابزاری است که برای غربالگری و ارزیابی علائم روانی و بهزیستی روانی - اجتماعی به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.هدف از این ابزار کشف ویژگی هایی است که بیماران روانی را از افرادی که خود را سالم می دانند متمایز می کند

ادامه مطلب
پرسشنامه سلامت عمومی GHQ
1399/06/11 در ساعت 08:42:50

اختلال ملال پیش از قاعدگی

ختلال ملال پیش از قاعدگی (PMDD) یک مشکل بهداشتی است که شبیه سندرم پیش از قاعدگی (PMS) است، اما جدی تر است. اختلال ملال پیش از قاعدگی  سبب تحریک پذیری شدید، افسردگی یا اضطراب در یک هفته یا دو هفته قبل از شروع دوره قاعدگی شما می شود.

ادامه مطلب
اختلال ملال پیش از قاعدگی
1399/06/11 در ساعت 08:42:50

نظریه درماندگی آموخته شده

درماندگی آموخته شده به ناتوانی انگیزشی، شناختی و هیجانی اطلاق می شود که ممکن است پس از مواجه موجود زنده با موقعیت استرس زای غیر قابل كنترل ظاهر شود. این نظریه پس از مشاهده نقص عملکرد رفتار سگ ها در آزمایشگاه پس از تجربه شوک های غیر قابل اجتنابی که بر آنها کنترلی نداشتند، مطرح شد. آزمايش هاي اولیه صو

ادامه مطلب
نظریه درماندگی آموخته شده
0%