درمانگر

اخبار مرتبط

1399/06/18 در ساعت 13:22:20

تفاوت عاطفه، هیجان و خلق

خلق به معنی حالت هیجانی مستمر و نافذی است که ادراک شخص را از دنیا تحت شعاع قرار می دهد. در معاینه وضعیت روانی بیمار روانپزشک مایل است ببیند که آیا بیمار داوطلبانه در مورد احساسات خود صحبت می کند یا لازم است در این مورد از او پرسش شود . توصیف خلق بیمار باید شمامل اشاره به عمق،شدت،طول مدت و نوسانات آن

ادامه مطلب
تفاوت عاطفه، هیجان و خلق
1399/06/16 در ساعت 10:57:38

فهرست حقوق شخصی

حقوقی که درمانگر باید بدان آشنا  باشد و درمانجو بدان پایبند

ادامه مطلب
فهرست حقوق شخصی
1399/06/11 در ساعت 23:34:53

مصاحبه عملکرد زندگی

این فرم به مراجعین داده می شود تا اطلاعات مورد نیاز را در اختیار درمانگران قرار دهند.

ادامه مطلب
مصاحبه عملکرد زندگی
0%