روابط شی

اخبار مرتبط

1399/06/14 در ساعت 01:41:56

نظریه روابط شی (روابط موضوعی) ملانی کلاین

نظریه روابط شی(Object relations theory)، بر مشاهدات دقیق کودکان خردسال استوار بود. برخلاف فروید که بر ۴ تا ۶ سال اول زندگی تاکید کرد، ملانی کلاین بر ۴ تا ۶ ماه اول پس از تولد تاکید نمود. او اصرار داشت که سائق های کودک(گرسنگی، میل جنسی و غیره) به سمت یک شی (پستان، آلت مردی، واژن و الی آخر) هدایت شده

ادامه مطلب
نظریه روابط شی (روابط موضوعی) ملانی کلاین
0%