فروید

اخبار مرتبط

1399/06/10 در ساعت 21:12:50

معرفی 10 نفر از تاثیر گذارترین روانشناسان تاریخ

گستردگی و تنوع روانشناسی را می توان با مراجعه به برخی از مشهورترین اندیشمندان آن مشاهده کرد. در حالی که هر نظریه پرداز ممکن است بخشی از یک مکتب فکری غالب باشد، اما هر یک دیدگاه منحصر به فردی را در حوزه روانشناسی به وجود آوردند.

ادامه مطلب
معرفی 10 نفر از تاثیر گذارترین روانشناسان تاریخ
0%