قاعدگی

اخبار مرتبط

1399/06/11 در ساعت 08:42:50

اختلال ملال پیش از قاعدگی

ختلال ملال پیش از قاعدگی (PMDD) یک مشکل بهداشتی است که شبیه سندرم پیش از قاعدگی (PMS) است، اما جدی تر است. اختلال ملال پیش از قاعدگی  سبب تحریک پذیری شدید، افسردگی یا اضطراب در یک هفته یا دو هفته قبل از شروع دوره قاعدگی شما می شود.

ادامه مطلب
اختلال ملال پیش از قاعدگی
0%